fredag 24 april 2015

Slutet på Ekens draksaga


  Alla barnen på Eken har varit med och berättat och hittat på sagan. Detta har stimulerat till
Mycket fantasi och fina teckningar.